nwzer

Artificial Intelligence powered News Sentiment Analysis

Missie

Hedendaags nieuws is complex en niet-transparant. nwzer vindt dat nieuws begrijpelijk en toegankelijk moet zijn en dat technologie de media in staat moet stellen, nieuws zo dicht mogelijk bij de burger te brengen.